2 niedziela Adwentu
Homilia do dorosłych

By nie pozostawać w oddaleniu

10/12/23 ks. Robert Klemens COr
Człowiek, który żyje w grzechu, ucieka od Boga i wchodzi w konflikt ze swoim bliźnim. Bóg jednak pragnie przychodzić do serca grzesznika, aby wyprowadzać go z tej niewoli wewnętrznego zamknięcia się w sobie. I to jest nadzieją człowieka.