2 niedziela Adwentu
Sugestie programowe

Grzech oddziela od Boga i od Kościoła

10/12/23
„Homilista powinien zadbać o to, żeby lud chrześcijański, przygotowując się na podwójne przyjście Pana, usłyszał uporczywe nawoływania Jana do pokuty, które rozlega się szczególnie donośnie w ewangeliach z drugiej i trzeciej niedzieli Adwentu” (Dyrektorium homiletyczne, nr 90). Można więc powiedzieć, że uczestnictwo we wspólnocie Kościoła polega również na przyjęciu wezwania do nawrócenia, które ciągle w niej rozbrzmiewa. W pierwszym czytaniu słyszymy zachętę do zasypania dolin i wyrównania pagórków (por. Iz 40, 3–4).

Doliny to uniwersalny obraz słabości, grzechu i trudnych doświadczeń, oddzielających człowieka od Boga (zob. Ps 23, 4). Z kolei góry i pagórki to symbol arogancji i pychy ludzkiej, która także uniemożliwia przyjęcie Bożego zbawienia (zob. Iz 2, 14; 2 Kor 10, 5). Przygotowanie drogi dla Zbawiciela oznacza zasypywanie dołów rozpaczy i słabości oraz wyrównywanie gór pychy. Wszystko bowiem, do czego przywiązujemy się na tym świecie, jest przemijające.

 
Program duszpasterski na rok 2023/2024
„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.