2 niedziela Adwentu
Sugestie słuchacza

Pokuta pochrzcielna

10/12/23 Sławomir Zatwardnicki
Ilekroć czytam o spełnieniu się proroctw w osobie i posłaniu Jana Chrzciciela odnoszę wrażenie pewnej sztuczności. To oczywiście zrozumiałe, że ewangeliści uzasadniali swoją wiarę w Mesjasza odwołaniami do Starego Testamentu. Ale mimo wszystko trudno dopatrzyć się w tym, co Jan Chrzciciel mówił i czynił, jakiegoś znaczącego przygotowania drogi Panu. Na czym niby ono miało polegać? Czy Zbawiciel nie mógł przyjść bez wcześniejszego ogłoszenia chrztu nawrócenia? Czy misja Chrystusa domagała się poprzedzenia chrztem wodą?