3 niedziela Adwentu
Homilia do dzieci

Chcemy słuchać Jana Chrzciciela

17/12/23 ks. Grzegorz Świecarz
Święty Jan Chrzciciel wzywa wszystkich do nawrócenia. Jan Chrzciciel nie był tchórzem bojącym się o swoją skórę, ale bohaterem, który nigdy nie sprzedał swego sumienia. To postać o niezłomnej osobowości, klęczący tylko przed Bogiem i dla Niego, gotowy oddać życie za prawdę. Jan nie zwracał uwagi na to, co powiedział jego król, ale na to, co powiedział Bóg.