3 niedziela Adwentu
Sugestie programowe

Prawdziwa radość wypływa z dziękczynienia za wielkie dzieła Boże

17/12/23
Skoro prawdziwa radość wypływa z kontemplacji przedziwnych dzieł Bożych w historii zbawienia, która rozciąga się na nasze życie, dlatego warto w homilii zachęcić wiernych, by w nadchodzących dniach skoncentrowali się na duchowym wymiarze zbliżającej się uroczystości Narodzenia Pańskiego.

W trzecim tygodniu oczekiwania na przyjście Pana wysiłek człowieka powinien zmierzać nie tyle (albo nie tylko) w kierunku usunięcia ze swojego serca wszelkiego grzechu (o czym była mowa w poprzednią niedzielę), ale przede wszystkim w stronę odkrywania głębi tych dni, do których się przygotowujemy. Warto bowiem zaznaczyć, że począwszy od tej niedzieli (która przypada 17 grudnia) wchodzimy w drugi etap przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, który ukierunkowany jest nie tyle na przyjście Chrystusa na końcu czasów (czemu był poświęcony pierwszy etap), ale ku Jego przyjściu w liturgicznej celebracji nadchodzącej uroczystości.

 
Program duszpasterski na rok 2023/2024
„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.