3 niedziela Adwentu
Sugestie słuchacza

Siedem przykazań nie tylko na niedzielę radości

17/12/23 Anna Lipczyńska
Dodam, że mam jeszcze drugi pomysł na homilię w 3 niedzielę tegorocznego Adwentu. Ta jednak chyba byłaby znacznie trudniejsza dla głoszącego. Otóż kaznodzieja mógłby na wstępie prowokacyjnie zacytować wyjęte z Ewangelii słowa Jana Chrzciciela: „Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie” – a następnie dać świadectwo, jaką radością jest nieustanne i coraz głębsze poznawanie Pana Jezusa poprzez osobiste spotkania z Nim.