31 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Mój Mistrz

05/11/23 ks. Krzysztof Karwatka
Jezus nie jest jednostronny, tak jak czasem zdarza się to nam. Nie przedstawia uczonych w Piśmie i faryzeuszy tylko w złym świetle, ale pozwala zauważyć nam pełny ich obraz. Ostatecznie ich słowa mają wielką wartość, mimo iż sami do swojego życia ich nie wprowadzają. Mistrz z Nazaretu pokazuje nam pełną prawdę...