31 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Słowa a czyny

05/11/23 Michał Bondyra
Co współcześnie najbardziej w Kościele spycha nas – wiernych – na manowce? Jak temu zapobiegać? Czy nie jest to też obłuda kapłanów – o której mocno i dosadnie mówi w Ewangelii według św. Mateusza sam Jezus? Czy nie jest to zarzut, mówiący o tym, że z ambony głosi się jedno, a często w życiu robi się dokładnie coś przeciwnego? Czy nie jest to wyrzut sumienia nie tylko dla głoszących słowo Boże księży, ale też dla słuchających tego Słowa wiernych?