31 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

We wspólnocie Kościoła każda władza jest służbą

05/11/23
Franciszek w homilii do biskupów i kapłanów obecnych na Mszy w kaplicy Domu św. Marty powiedział: „To nie jest umowa o pracę: «muszę to zrobić», zrobienie jest na drugim miejscu. Muszę otrzymać dar i troszczyć się o niego jako dar i z tego wypływa wszystko, z kontemplacji daru – powiedział Ojciec Święty. – Kiedy o tym zapominamy, przyzwyczajamy się do daru i traktujemy go jako funkcję, traci się wtedy serce do posługiwania, traci się spojrzenie Jezusa, który wejrzał na nas wszystkich i powiedział: «Pójdź za mną»; zatraca się bezinteresowność”.

To przesłanie jest zaproszeniem dla wszystkich, nie tylko biskupów i prezbiterów. Postawa służby odgrywa ważną rolę w każdym powołaniu, szczególnie dla tych, którym powierzono troskę o innych. Służąc, rozwijam siebie oraz tych, na rzecz których poświęcam swoje siły. Jednocześnie trzeba być czujnym, żeby nie zatracić tej umiejętności. Na początku każdej drogi człowiekowi towarzyszy zapał związany z pragnieniem zmieniania świata. Z czasem ten entuzjazm stygnie. Dlatego dużą rolę w utrzymywaniu tej dobrej chęci odgrywają starsi, bardziej doświadczeni. Mają inspirować a nie gasić ducha służby swoim zgorzkniałym życiem. 

 
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.