31 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Zdrowa ocena

05/11/23 ks. Andrzej Ziółkowski CM
W Kościele wciąż są potrzebni ludzie żyjący prawdą, inspirujący swoje „środowisko życia, swoich braci i siostry”. To jest najlepsza służba.