32 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Jak wypełnić czas oczekiwania na przyjście Pana?

12/11/23 ks. Paweł Wygralak
Budujemy relację z Panem Jezusem przede wszystkim poprzez modlitwę, przyjmowane sakramenty święte, lekturę Pisma Świętego. Dzięki temu Jezus staje się nam każdego dnia coraz bliższy. Nie jest tylko tym, którego znamy ze świętych obrazków i figur. On staje przed nami żywy i prawdziwy, jest realnie obecny w naszym życiu ze swoim słowem, z darem łaski, w Eucharystii. Jego żywa obecność pomaga nam w realizacji naszego życiowego powołania.