32 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Kościół aktywnie oczekuje na swego Pana

12/11/23
Według Benedykta XVI wezwanie do aktywnego czuwania należy rozumieć jako „ani odrywanie się od teraźniejszości, ani spekulacje dotyczące przyszłości i zapominanie o aktualnych obowiązkach, lecz coś zupełnie przeciwnego: czuwać znaczy czynić to, co słuszne, co za takie uchodzi w oczach Boga” (Jezus z Nazaretu, cz. 2).

Każdy z wierzących może odpowiedzieć sobie na pytanie o jakie czyny chodzi. W homilii warto jednak zaproponować kilka konkretnych postaw. I tak np. odwołując się do biblijnej symboliki oliwy można przypomnieć, że oznacza ona także radość, miłość (por. Pnp 1, 3), przyjaźń (por. Prz 27, 9), szczęście, jakie daje wspólnota z braćmi (por. Ps 133,2). To są praktyczne wymiary budowania braterskich relacji w Kościele. Podobnie i I czytanie ukazujące personifikację Mądrości jako wrażliwej kobiety może wiązać się z Ewangelią dnia w tym sensie, że podkreśla jakość relacji we wspólnocie Kościoła. Mamy tu sugestię „kobiecych” cech Boga jak miłość, wierność, delikatność, troskliwość, zdolność do słuchania i towarzyszenia. Warto przeszczepić ten styl bycia do naszych wspólnot wiary.

Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”