32 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Lampa i oliwa

12/11/23 Małgorzata Szewczyk
Chciałabym usłyszeć od homilisty, co może być pomocą w zdobywaniu mądrości Bożej, a co stoi na przeszkodzie, w jej odkrywaniu? Co może nas pozbawić chwały nieba: odkładanie spowiedzi św. i skruchy, odwlekanie decyzji o pojednaniu z drugą osobą, a może egocentryzm, brak kontaktu z rzeczywistością? I odwrotnie, czy zaniedbywanie małych rzeczy, a życie przeżywane w obecności Boga może nam otworzyć bramę królestwa Bożego?