32 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Mądrość czy głupota?

12/11/23 s. Urszula Kłusek SAC
Niestety w tej relacji miłości między Bogiem a człowiekiem, człowiek, jest tym, który zdradza, odchodzi i porzuca miłość Bożą. Dlaczego tak się dzieje? Bo nasza natura jest skażona grzechem i mamy skłonność do czynienia zła, a przede wszystkim w nasze serca wpisany jest lęk i brak ufności względem Boga. Ten brak ufności i lęk, jest tym, co odbiera oliwę naszym lampom życia.