33 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Boże dary

19/11/23 ks. Andrzej Muńko
W podsumowaniu podkreślamy, że Pan Bóg każdemu dał jakiś dar, talent, zdolność, który mamy rozwijać na większą Jego chwałę. Przypominamy, że takim talentem może być nasza wiara, która przybliża nas do Boga. Zachęcamy dzieci, by dziękowały Bogu za talenty, które mają i nieustannie je rozwijały.