33 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Rozdawanie talentów

19/11/23 ks. Maciej Szczepaniak
Człowiek, który pomnaża słowo otrzymane od Boga, to człowiek który trwa w Chrystusie i czerpie moc z Jego eucharystycznej obecności. To tu, w świątyni, Chrystus rozdaje nam dary swego Ducha. To tu w każdą niedzielę otrzymujemy na nowo talent królestwa Bożego. Chrystus uzdalnia nas, byśmy byli dobrymi i wiernymi sługami, czyli prawdziwymi synami Boga.