33 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Różnorodność „talentów” jako narzędzie budowania Kościoła

19/11/23
Jezus chce, abyśmy Jego łaski używali dla dobra innych. Wszystkie dobra, które otrzymaliśmy, są przeznaczone dla innych i w ten sposób rosną. To tak, jakby Jezus powiedział do nas: „Oto moje miłosierdzie, moja czułość, moje przebaczenie: weź je i szeroko z nich skorzystaj”.

Papież w sposób prowokacyjny pyta dalej: Co zrobiliśmy z łaskami Pana? Kogo „zainfekowaliśmy” naszą wiarą? Ilu ludzi zachęcaliśmy naszą nadzieją? Ile miłości udzieliliśmy naszemu sąsiadowi? Każde środowisko, nawet najbardziej odległe i niepraktyczne, może stać się miejscem, w którym nasz „talent” może owocować. Nie ma sytuacji ani miejsc wykluczonych z obecności i chrześcijańskiego świadectwa. Świadectwo, o które Jezus nas prosi ma być zawsze otwarte na innych (por. Angelus, 16.11.2014).

Trzeba, aby dziś każdy z wierzących zadał sobie pytanie o to: czy czuje się aktywnym członkiem Kościoła? Czy wie, jaki ma szczególny dar w Kościele? Czy wykorzystuje ten dar w służbie innym? Czy traktuje siebie jako część Ciała, którym jest Kościół?
 
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.