33 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Wyruszyć w podróż

19/11/23 Weronika Kurosz
Bóg dał nam intelekt, serce, zmysł poszukiwacza, rozwijający niepokój duchowy i nie tylko. Myślę, że ten fragment Pisma jest o tym, jaką relację nawiązujemy z Bogiem, ludźmi i światem. I co najważniejsze, ów sługa, który oparł swoją relację na strachu, przegrał. Sługa, który uznał Boga za surowego i bezwzględnego, stracił.