4 niedziela Adwentu
Sugestie słuchacza

Tajemnica i wiara

24/12/23
Wiemy, że Maryja była wybrana przez Boga, pochodziła z Nazaretu, że Jej fiat otworzyło drogę dla naszego zbawienia. Nie znamy szczegółów spotkania Maryi z aniołem. Wiemy, że przesłanie od Boga było krótkie, że archanioł Gabriel umocnił Ją, by mogła przyjąć Boże wybranie, ale pozostała sama ze słowami zwiastowania. Ona – żona cieśli – jedna wiedziała, że Syn został dziewiczo poczęty. Pełna ufność w słowa Bożego posłańca pozwoliła Maryi uwierzyć, że Jej Syn jest zapowiadanym Mesjaszem, ale w scenie zwiastowania uwagę przyciągają też wątpliwości i rozterki Maryi, pyta o męża.