4 niedziela Adwentu
Homilia do dorosłych

Ufaj i żyj!

24/12/23 ks. Robert Bielawski
Zaufanie, które rodzi się z tej miłości w sercach matek znają tylko one same, znała je doskonale Maryja, ale to zaufanie wypływa również z serc dzieci wobec mam – zaufanie, któremu pragnie się oddać całych siebie – tak naprawdę nieważne ile ma się lat.