Niedziela Świętej Rodziny
Homilia do dorosłych

Cnota posłuszeństwa

31/12/23 ks. Artur Wojczyński
Ofiara Chrystusa uobecnia się na ołtarzu w czasie każdej Eucharystii. Dlatego Msza święta staje się dla nas czasem nauki posłuszeństwa Bogu. Patrząc na ołtarz powinniśmy widzieć znak, który przypomina nam o oddaniu Chrystusa. Przy stole eucharystycznym zbiera się rodzina Kościoła – wspólnota, która karmiąc się ofiarą Jezusa, czerpie siły do wzajemnej służby.