Niedziela Świętej Rodziny
Homilia do dorosłych

Przywrócić świętość

31/12/23 ks. Piotr Wojnar
Zacznijmy od tego, że wstyd jest czymś bardzo dobrym. To jak gorączka, która świadczy, że organizm wciąż walczy. Wstyd możesz przekuć w pokutę i nawrócenie. Święta Rodzina nie pójdzie za tobą w ciemność, ale będzie ci towarzyszyła w powrocie do światła.