Świętego Szczepana
Sugestie programowe

Kontemplacja Misterium Wcielenia prowadzi do postawy misyjnej

26/12/23
W dziele ewangelizacji kluczową rolę odgrywają dziś świeccy ze względu na ich obecność w życiu publicznym. Na spotkania wspólnot eklezjalnych nie dotrą ci, którym Kościół kojarzy się wyłącznie z duchowieństwem. Homilista, wzywając do uczestnictwa w misji ewangelizacyjnej, winien zaznaczyć, że dokonuje się ona w kontekście ludzkich ograniczeń. Istotna jest więc troska o cnotę pokory.

„Znakiem Boga jest Jego pokora. (...) A Jego znak wzywa nas do wiary i do miłości i dlatego daje nam nadzieję: taki jest Bóg. Ma moc, a jest Dobrocią. Zachęca nas, abyśmy się do Niego upodabniali. A stajemy się podobni do Boga, jeśli pozwalamy, by nas kształtował ten znak; jeśli my sami uczymy się pokory, a przez to prawdziwej wielkości; jeśli rezygnujemy z przemocy i walczymy jedynie orężem prawdy i miłości” (Benedykt XVI, „Betlejemscy pasterze pospieszyli nie zwlekając”. Homilia podczas pasterki w Bazylice św. Piotra, 24 grudnia 2009 r.).

Program duszpasterski na rok 2023/2024
„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”