Świętego Szczepana
Sugestie słuchacza

Szaty Szczepana

26/12/23 Szymon Bojdo
Wprawdzie wolimy stawiać się w tej historii po stronie Szczepana, ale sam muszę przyznać, że często w dyskusji z drugim człowiekiem staję naprzeciw. Taki jest ten nasz świat, że wygrywa w nim często logika konfliktu. Ten obraz szczękających zębów jest również bardzo wymowny, to opis takiego momentu, w którym przez nasze usta nie mogą przejść słowa łagodzące sytuację, bo zagłuszone są one przez gniew. Jak więc go opanować?