Świętego Szczepana
Homilia do dorosłych

Tak rodzi się Kościół

26/12/23 o. Marcin Wrzos OMI
W drugi dzień Bożego Narodzenia, kiedy celebrujemy rodzinność, odwiedzamy się wzajemnie, kiedy myślimy już o nowym roku, w liturgii wspominamy św. Szczepana, jego męczeńską śmierć, a w Ewangelii słyszymy słowa skierowane do uczniów, że nie będzie im łatwo. Święty Szczepan jest dla nas przykładem w tym roku liturgicznym pt. „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”, że wspólnota Kościoła pełna jest ludzi przemienionych Chrystusem, którzy stają się Nim dla innych.