Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
Homilia do dorosłych

Cel historii zbawienia

26/11/23 ks. Konrad Sulmirski
Niejednokrotnie słyszymy, także w tekstach ewangelicznych, że Jezus jest Królem. Niestety, w praktyce takie określenie Chrystusa może być dla nas niekiedy zastanawiające. Dlaczego? Znamy przecież, mniej lub bardziej, życie Pana Jezusa. Wiemy, że był Bogiem, a zarazem synem Maryi i wychowankiem św. Józefa, że był nauczycielem, założycielem Kościoła, a także, że jest naszym Zbawcą. Ale wiemy też, że Pan Jezus nigdy nie pełnił, przynajmniej w ziemskim rozumieniu, funkcji króla.