Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
Homilia do młodzieży

Gotowość do służby

24/11/23 ks. Łukasz Figurski
Akty współczucia, które okazujemy innym, są w zasięgu każdego z nas. Kiedy to robimy, poprzez nasze czyny mówimy innym o Chrystusie. Musimy żyć tak, bo to, co robimy z Dobrą Nowiną o Jezusie, ma ogromne konsekwencje. Kara tych, którzy odrzucają Jezusa, jest tak samo wieczna, jak nagroda tych, którzy Mu służą. Brak współczucia innym skazuje nas na wieczne potępienie. Każda osoba, która przyjmie Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i okaże współczucie, otrzyma indywidualną nagrodę.