Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Sugestie programowe
25/12/23
Skoro wierni przyjmują łaskę odnowy dziecięctwa Bożego, należy im ukazać styl życia Bożego syna i córki. Konkretnym wskazaniem jest wzrost zaufania do Boga Ojca, co wiąże się z odsunięciem wartości i zajęć, w których nieraz zwodniczo szuka się sensu i celu życia. Dzień Narodzenia Pańskiego jest świętem Słowa. Wypada więc podjąć zadanie szczerych rozmów, poprawić jakość słownictwa, nawiązać osłabione kontakty oraz uczyć się słuchać: w rodzinie, sąsiedztwie i w Kościele.
Sugestie słuchacza
25/12/23 Michał Piotr Gniadek
Tak zwana magia świąt Bożego Narodzenia przesłania nam nędzę, jakiej doświadczała Święta Rodzina. Jak zatem przeżyć duchowo ten czas powszechnego zabiegania, organizacji rodzinnych spotkań? Czy nasza katolicka, narodowa tradycja pomaga nam wejść w głęboko religijny wymiar świąt? Z kolei desakralizacja tego czasu skutkuje naszym uczestnictwem w co najwyżej sentymentalnej, kolorowej szopce lub zupełnie nowej pod względem formy i treści komercyjnej celebracji.
Homilia do dorosłych
25/12/23 ks. Radosław Kacprzak
W jaki sposób tej nocy, gdy przychodzimy do świątyni możemy doświadczyć prawdy, że pomimo braku akceptacji ze strony ludzi Bóg zawsze ma w nas upodobanie i rodzi się po to, by nadać sens naszemu życiu oraz przyjmuje nas takimi jakimi jesteśmy oraz chce powiedzieć każdemu tak osobiście: jesteś dla mnie ważny i wartościowy nawet wtedy, gdy inni nie potrafią cię docenić?
Homilia do dorosłych
25/12/23 ks. Wojciech Nowicki
Ci, którzy byli świadkami tych wydarzeń, którzy usłyszeli, że mają iść i zobaczyć dziecię owinięte w pieluszki i złożone w żłobie, byli zadziwieni tym widokiem. Jak to jest możliwe! Słyszą jednak od aniołów wezwanie do radości. Sytuacja Izraela, będącego pod rzymską okupacją i wyczekującego Mesjasza, nie dawała powodu do radości. Podobnie sytuacja samego Jezusa, który – jak śpiewamy w jednej z kolęd – nie miał kolebeczki ani poduszeczki, jedyne co miał, to sianko pod główeczki. Jaki niesamowity kontrast! A mimo wszystko wezwanie do radości!
Sugestie słuchacza
25/12/23 Michał Bondyra
Dziś mamy problem ze słuchaniem. Bo każdy z nas jest nastawiony na nadawanie, a niewielu na słuchanie. Czy słuchanie innych nie jest też słuchaniem Boga? Czy potrafimy słuchać innych nie przerywając? Czy mamy cierpliwość nawet, gdy ktoś nie potrafi dobrze wyartykułować tego, o co mu chodzi?
Homilia do dorosłych
25/12/23 ks. Marcin Chudzik
„Słowo stało się ciałem”, Słowo przyjęło naszą ludzką naturę w całej jej pełni, był „podobny do nas we wszystkim”. I żył pośród nas. Grecki termin dosłownie oznacza, że „rozbił swój namiot” wśród nas. Choć od samego początku był znakiem odrzucenia, Jezus pragnie rozbić swój namiot w naszych domach i pragnie, abyśmy z Nim byli w domu.