Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Homilia do dorosłych

Miłość rozbiła namiot

25/12/23 ks. Marcin Chudzik
„Słowo stało się ciałem”, Słowo przyjęło naszą ludzką naturę w całej jej pełni, był „podobny do nas we wszystkim”. I żył pośród nas. Grecki termin dosłownie oznacza, że „rozbił swój namiot” wśród nas. Choć od samego początku był znakiem odrzucenia, Jezus pragnie rozbić swój namiot w naszych domach i pragnie, abyśmy z Nim byli w domu.