Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Sugestie słuchacza

Nieewangeliczna magia

25/12/23 Michał Piotr Gniadek
Tak zwana magia świąt Bożego Narodzenia przesłania nam nędzę, jakiej doświadczała Święta Rodzina. Jak zatem przeżyć duchowo ten czas powszechnego zabiegania, organizacji rodzinnych spotkań? Czy nasza katolicka, narodowa tradycja pomaga nam wejść w głęboko religijny wymiar świąt? Z kolei desakralizacja tego czasu skutkuje naszym uczestnictwem w co najwyżej sentymentalnej, kolorowej szopce lub zupełnie nowej pod względem formy i treści komercyjnej celebracji.