Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Sugestie słuchacza

Waga słowa

25/12/23 Michał Bondyra
Dziś mamy problem ze słuchaniem. Bo każdy z nas jest nastawiony na nadawanie, a niewielu na słuchanie. Czy słuchanie innych nie jest też słuchaniem Boga? Czy potrafimy słuchać innych nie przerywając? Czy mamy cierpliwość nawet, gdy ktoś nie potrafi dobrze wyartykułować tego, o co mu chodzi?