Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Homilia do dorosłych

Zadziwieni paradoksem

25/12/23 ks. Wojciech Nowicki
Ci, którzy byli świadkami tych wydarzeń, którzy usłyszeli, że mają iść i zobaczyć dziecię owinięte w pieluszki i złożone w żłobie, byli zadziwieni tym widokiem. Jak to jest możliwe! Słyszą jednak od aniołów wezwanie do radości. Sytuacja Izraela, będącego pod rzymską okupacją i wyczekującego Mesjasza, nie dawała powodu do radości. Podobnie sytuacja samego Jezusa, który – jak śpiewamy w jednej z kolęd – nie miał kolebeczki ani poduszeczki, jedyne co miał, to sianko pod główeczki. Jaki niesamowity kontrast! A mimo wszystko wezwanie do radości!