Wszystkich Świętych
Sugestie słuchacza

Boża wizja ludzkiego pielgrzymowania

01/11/23 Rafał Bernard
W polskiej tradycji, pierwszy listopada jest spojrzeniem wstecz. Pełnym miłości i zadumy, ale wstecz. Kościół na ten dzień przewidział jednak spojrzenie przede wszystkim w przód, a raczej w górę. Czy to ludzkie spojrzenie nas zamyka? A mądra wizja Kościoła otwiera? Czy te spojrzenia są w opozycji? Czy nie da się ich pogodzić jako dwóch etapów tej samej drogi?