Wszystkich Świętych
Homilia do dorosłych

Czego ja chcę?

01/11/23 ks. Radosław Rychlik
Niezliczona liczba osób, które w swym doczesnym życiu kroczyli drogą Ewangelii. Zakochali się w Chrystusie i ta miłość przynaglała ich do miłości bliźniego.