Wszystkich Świętych
Homilia do dorosłych

Trzy rzeczywistości

01/11/23 ks. Jurand Żelisławski
Dzisiejsza uroczystość mówi nam o trzech rzeczywistościach. Po pierwsze, Kościół oddaje cześć tym wszystkim, którzy nas poprzedzili w ziemskiej pielgrzymce i już osiągnęli udział w niebiańskiej chwale. Po drugie, nam, którzy jeszcze pielgrzymujemy wskazuje drogę, która poprzednie pokolenia doprowadziła do świętości. Po trzecie, przypomina nam zgromadzonym, że i my, i oni – święci – tworzymy jedną wspólnotę, w której święci otaczają nas szczególną opieką.