Homilie okolicznościowe

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele... (2 XI)

02/11/23 ks. Kazimierz Kubat SDS
W domu Ojca czeka nas prawdziwe życie, czeka nas życie wieczne, czeka nas Ten, z którego rąk wyszliśmy, nasz Ojciec i nasz Zbawiciel, i cała rzesza przyjaciół i ludzi, których kochaliśmy. Sam Chrystus przygotował tam dla nas miejsce i chce nas mieć przy sobie.