Pierwszy piątek

Homilia do dorosłych
03/11/23 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Dlatego każdy należący do Chrystusa korzysta z daru sakramentalnej spowiedzi. Nikt nikogo nie pyta, nie decyduje za niego o częstotliwości sakramentu.
Homilia do dzieci
03/11/23 Danuta Szelejewska
Ludzie dorośli powtarzają, że nie ma sytuacji bez wyjścia. I mają rację, ponieważ zastanawianie się nad możliwościami, jakie niosą z sobą konkretne sytuacje, pozwala wyciągnąć wnioski umożliwiające podjęcie decyzji. Przed koniecznością dokonania wyboru znalazł się rządca z dzisiejszej Ewangelii.