Pierwszy piątek
Homilia do dorosłych

Dotknął, uzdrowił, odprawił (3 XI - do dorosłych)

03/11/23 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Dlatego każdy należący do Chrystusa korzysta z daru sakramentalnej spowiedzi. Nikt nikogo nie pyta, nie decyduje za niego o częstotliwości sakramentu.