Pierwszy piątek
Homilia do dzieci

Niebo w zasięgu możliwości (3 XI - do dzieci)

03/11/23 Danuta Szelejewska
Ludzie dorośli powtarzają, że nie ma sytuacji bez wyjścia. I mają rację, ponieważ zastanawianie się nad możliwościami, jakie niosą z sobą konkretne sytuacje, pozwala wyciągnąć wnioski umożliwiające podjęcie decyzji. Przed koniecznością dokonania wyboru znalazł się rządca z dzisiejszej Ewangelii.