CZYTANIA NA CZERWIEC

Wierzę w Kościół Chrystusowy (11-17.06)

11/06/23 Robert Wawrzeniecki OMI
Niedziela, 11 czerwca „Kościół misterium zjednoczenia ludzi z Bogiem” Z ludzkiego doświadczenia wiemy, że gdzie są ludzie, tam też rodzą się problemy, słabości i grzechy, które człowieka od Boga oddzielają. Tymczasem św. Paweł przypomina nam Boży plan dla każdego człowieka, wskazując na Jezusa Chrystusa: „On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.