5 niedziela wielkanocna
Sugestie słuchacza

Cel drogi

07/05/23 Małgorzata Szewczyk
Nie chciałabym usłyszeć od kaznodziei powtórzenia Janowych słów, że „Jezus jest drogą, prawdą i życiem”, ale wyjaśnienia tej prawdy w kluczu odpowiedzi na Boże pragnienie bliskości z człowiekiem. Przecież nie zawsze chodzi o wymiar intelektualny, o wiedzę. Apostołowie towarzyszyli Jezusowi od początku, widzieli cuda i znaki, słuchali słów o królestwie niebieskim, a jednak przyznali szczerze, że nie znają ani Ojca, ani drogi, którą miał iść ich Pan i Nauczyciel. Czy był to wyraz ich niewiary, wątpliwości, a może roztargnienia?