Boże Ciało
Homilia do dorosłych

Odnaleźć ukojenie

08/06/23 ks. Wojciech Nowicki
Dlaczego z Tym, który jest dla nas pokarmem, który stał się dla nas chlebem, wychodzimy na ulice naszych miast i wsi? Dlaczego Ten, którego mamy przyjmować, którym się mamy karmić, stał się też jednocześnie Tym, na którego patrzymy i którego adorujemy?