Nabożeństwo Fatimskie

Pierwszeństwo światła (13 V)

13/05/23 Sławomir Zatwardnicki
Prosty podział na przyjaciół i wrogów Boga należy jednak zniuansować, w zgodzie z nauką objawioną oraz z objawieniami fatimskimi. Pani z nieba informuje bowiem pytające o los swoich znajomych dzieci, że jedno z nich znajduje się w czyśćcu. Oznacza to, że mimo iż należało do tych, którzy opowiedzieli się za Bogiem, jednak nie było jeszcze gotowe do spotkania się z Nim, nie dało się jeszcze prześwietlić światłem: „A to światło było Bogiem” – podkreśla Łucja. Za to Niepokalanie poczęta Maryja „jaśniała światłem jaśniejszym niż promienie słoneczne, które świecą przez kryształowe naczynie z wodą”, była zatem niejako przezroczysta, tak że Bóg mógł przez Nią działać.