Pierwszy piątek
Homilia do dorosłych

Kiedy trwoży się serce? (5.05.2023, do dorosłych)

05/05/23
Dlatego też z radością przystępujemy do sakramentu pokuty i pojednania, aby wyznając Bogu i bliźnim swoje własne przewinienia, przebaczając wszelkie zło naszym nieprzyjaciołom otwieramy się na dary łaski. I co się wtedy dzieje z duszą? Uspokaja się. Przestaje się trwożyć. Wycisza się. Cichnie. Dzieje się tak dlatego, że dusza zawsze tęskni za swym Stwórcą.