DROGA KRZYŻOWA - rozważania

Ciało Chrystusa (dla dorosłych)

10/03/23 ks. Marek Piedziewicz
Czytając Ewangelię możemy być zadziwieni zawartymi w niej opiniami na temat Jezusa. Choć nie brakowało ludzi, którzy uwierzyli w Niego i kochali Go, doświadczał także niechęci. Był krytykowany, wyśmiewany, odrzucany. Dramatycznym finałem misji Chrystusa były jej ostatnie chwile: proces, męka i śmierć. Jezus został odrzucony w swoim ziemskim Ciele przez rodaków, którzy przecież pragnęli Jego przyjścia. W naszych czasach Chrystus także jest odrzucany w swoim Mistycznym Ciele, którym jest Kościół. Wielu ludzi deklaruje przecież wiarę w Niego żywiąc jednocześnie przekonanie, że On nie ma już nic wspólnego ze swoim Kościołem.