2 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do młodzieży

Dostrzec Przemienionego

05/03/23 ks. Piotr Śliżewski
Każdy okres roku liturgicznego daje inny akcent i zabarwienie postaci Chrystusa. Źle by było, gdybyśmy zapamiętali tylko jeden kolor i z niego wyciągnęli naukę na temat całej osoby Jezusa. Wtedy na pewno nie pokazalibyśmy całego piękna jego osobowości i decyzyjności. Podobnie ma się sprawa z czytaniem słowa Bożego. Nie można ograniczyć swoich poszukiwań tylko do jednego fragmentu. Słowo, jak to słowo pisane, może nam wytłumaczyć wszystko. Dopiero, mówiąc językiem matematycznym, średnia arytmetyczna różnych tekstów dotyczących danego zagadnienia, pozwala nam zrównoważyć opinię i uzyskać dojrzały obraz.