2 niedziela wielkanocna
Homilia do dzieci

Apostołka Bożego Miłosierdzia

16/04/23 ks. Tomasz Rogoziński
Pewna skromna zakonnica, którą z imienia zapewne wszyscy znają – Faustyna, bardzo zaprzyjaźniła się z Panem Jezusem. Wiemy, że przyjaciele nawzajem sobie bardzo ufają i mogą rozmawiać o wszystkim. Przekazują sobie nawet największe tajemnice i tak też było w tej szczególnej przyjaźni. Siostra Faustyna mówiła o wszystkim Panu Jezusowi, a On przekazał jej tajemnicę Bożego miłosierdzia. Polega ona na przebaczającej miłości Pana Boga i jego trosce o dusze, które są poranione grzechami. Normalnie w przyjaźni tajemnice zachowujemy dla siebie. W tym przypadku, Pan Jezus poprosił, aby tajemnicę o Bożym miłosierdziu przekazać dalej i to nie tylko najbliższym, ale ludziom na całym świecie.