2 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Módl się, kochaj, daj świadectwo

16/04/23 ks. Piotr Winkler
Chrystus mówi dziś do nas: „Błogosławieni, którzy uwierzyli” (por. J 20, 29). Jak dziś wierzyć? Przypatrzmy się tym, którzy są dla nas wzorem wiary. Autor Dziejów Apostolskich pisze: „Ci co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspól­ne, dobra rozdzielali według potrzeby, codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, wielbili Boga. Pan zaś przymnażał im tych, którzy dostępowali zbawienia” (por. Dz 2, 42–47). Analizując powyższy tekst, charakteryzujący wiarę pierwotnej gminy chrześcijańskiej, można wyróżnić trzy jej elementy: modlitwę, miłość i świadectwo.