2 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Nie jesteś sam(a)

16/04/23 ks. Radosław Kacprzak
Papież Benedykt XVI, którego pożegnaliśmy w zeszłym roku powiedział kiedyś, że fundamentem wszystkiego, prawdziwą rzeczywistością jest słowo Boże. Chcąc być realistami, musimy polegać właśnie na tej rzeczywistości. Na piasku buduje ten, kto liczy na rzeczy widzialne i dotykalne, na sukces, karierę, pieniądze. Pozornie te właśnie rzeczy stanowią prawdziwą rzeczywistość. Ale pewnego dnia to wszystko przeminie. Widzimy to dziś na przykładzie upadku potężnych banków: ich pieniądze znikają, stają się niczym. I tak wszystkie rzeczy, które wydają się prawdziwą rzeczywistością, na którą można postawić, są rzeczywistościami mniej ważnymi. Jedynie słowo Boże jest fundamentem wszelkiej rzeczywistości. Realistą jest ten, kto w słowie Bożym, tej na pozór jakże kruchej rzeczywistości, rozpoznaje fundament wszystkiego.