2 niedziela wielkanocna
Homilia do młodzieży

Razem czy osobno?

16/04/23 ks. Andrzej Ziółkowski CM
W drugą Niedzielę Wielkanocy, zwaną też Niedzielą Miłosierdzia Bożego, wpatrujemy się w apostołów zebranych w Wieczerniku. Trwali oni na modlitwie i łamaniu chleba. Przychodzi do nich zmartwychwstały Jezus. Po pozdrowieniu zwraca się do apostoła Tomasza i ukazuje mu swoje rany. Ten, widząc Pana i Jego rany wyznaje: Pan mój i Bóg mój. Musiał doświadczyć spotkania z Chrystusem, bowiem wcześniej „nie tworzył z pozostałymi uczniami wspólnoty, ‘nie był z nimi’, nie doświadczył spotkania z Żywym Jezusem”. Wszystko się zmieniło gdy do tej wspólnoty uczniów powrócił.